ปัจจัยที่ 5 ของโลกแห่งดิจิตอล

      Comments Off on ปัจจัยที่ 5 ของโลกแห่งดิจิตอล

electronicbenefitscard

การสื่อสารออนไลน์ในยุคปัจจุบันมีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ และอนาคตจะยิ่งมีความทันสมัยมากกว่าขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน การใช้ชีวิตของคนเมือง หรือคนทั่วโลกนั้น คงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หลังจากมีสิ่งทดแทนความจำอย่าง ระบบคอมพิวเตอร์, มือถือสมาร์ทโฟน, หรือสิ่งทดแทนต่างๆเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกและความสบายให้แก่มนุษย์มากขึ้น ปัจจัย 4 ที่เราเคยมีได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น ปัจจัยที่ 5 เข้ามาหาตัวเราอย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อน นั่นก็คือ คอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟนที่ใช้กันอยู่ทุกวัน ปัจจัยที่ 5 ส่งผลอย่างไรกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา สิ่งแรกที่เรามองเห็นเลย ก็คือ งาน ที่ต้องใช้ปัจจัยที่ 5 เข้ามามีส่วนร่วม องค์กรบางแห่งให้พนักงานใช้มือถือในการสั่งงานมากขึ้น ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อชดเชยแรงงาน ชดเชยความจำของเราจึงกลายเป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์นั้นต้องมีไว้ไม่มากก็น้อย สิ่งที่สอง เรื่องการติดต่อสื่อสาร ถึงแม้เราจะอยู่คนละทวีปกันหรือคนละประเทศ ทุกวันนี้การสื่อสารของเราสามารถพูดคุยสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้แบบสะดวกและรวดเร็วมาก ต่างชาติมักนิยมใช้กันในเวลาสื่อสารกันระหว่างประเทศ  ติดต่อทางด้านธุรกิจ ติดต่อเรื่องงาน พบประพูดคุยเพื่อนฝูง สามารถทำได้หมด ยุคนี้ต้องยกให้เป็นยุคไฮเทค ยุคแห่งโลกอนาคตกำลังเข้าใกล้เรามากขึ้นทุกทีๆ

future-classroom-3

ปัจจัยที่ 5 ของยุคนี้

มือถือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอโฟน ไอแพด นี่คือ 5 อย่างที่ทุกคนนั้นในยุคนี้ให้ความสนใจและต้องมีไว้ใช้กันทุกครอบครัว มหาลัยบางแห่งใช้การสอนแบบยุคสมัยใหม่ โดยการเลือกใช้มือถือสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต เข้ามามีส่วนใช้ในการเรียนของนักศึกษา หรือการถ่ายทอดสด ของการเรียนวิชานั้นๆสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ในเวลาต่างๆ เหตุผลนี้จึงเป็นที่มาของ ปัจจัยที่ 5 ของโลกแห่งดิจิตอล