มัลติมิเตอร์เครื่องมือวัดที่ควรมีของช่างซ่อมวงจร

      Comments Off on มัลติมิเตอร์เครื่องมือวัดที่ควรมีของช่างซ่อมวงจร

บอกได้เลยว่ามัลติมิเตอร์เครื่องมือวัดที่ควรมีของช่างซ่อมวงจร มันมีความจำเป็นมากเลยครับ เพราะว่าในบางครั้ง การที่เครื่องใช้ไฟฟ้า พังในบางครั้งมันอาจจะมีเพียงอุปกรณ์บางชิ้นที่เสียเท่านั้นซึ่งถ้ารู้จดก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ดังนั้นสิ่งที่ควรรู้คือการศึกษาอุปกรณ์เหล่านั้นรวมถึงค่าต่างๆ ที่มี ชิ้นที่ดีควรเป็นอย่างไร หรือ ซึ่งในบางอุปกรณ์จะมีการทำงานเป็นเพียงตัวจำกัดกระแสเพียงเท่านั้น เพื่อให้ไฟฟ้าไหลเวียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปตามการคำนวณของผู้ออกแบบเครื่องใช้ เหล่านี้อยู่แล้ว และสิ่งที่จะช่วยคุณได้คือ มัลติมิเตอร์

multimiter

ชนิดของมัลติมิเตอร์ที่ได้รับความนิยม

ชนิดของมัลติมิเตอร์ที่ได้รับความนิยมมีด้วยกันอยู่ 2 อย่าง ครับคือ แบบที่เป็นดิจิตอลโดยมีตัวเลขในการกำกับ บอกค่าต่าง กับแบบเข็ม โดยที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือแบบหลังเพราะมันสามารถวัดค่าได้ตรงกว่านั่นเอง แต่ต้องอาศัยความนิ่งของมือเป็นหลักเพราะถ้ามือไม่นิ่งแล้ว ผลที่ออกมาก็จะไม่ตรงตามค่าความเป็นจริงครับครับ ซึ่งก่อนใช้งานมีการตรวจสอบง่ายๆ โดยปรับไปที่ย่าน โอมที่ต่ำที่สุดก่อน จากนั้น นำหัวเข็มทั้ง 2 ทางมาชนกัน ครับ ซึ่งมันจะเกิดความต้านทานเป็น infinity คือ เข็มหน้าปัดจะตีจดสุดอีด้านนั้นเอง ถือว่าเครื่องมือของคุณใช้งานได้ดี และก่อนที่จะทำการวัดนั้นต้องรู้ก่อนว่าจุดที่วัดมีค่าประแสหรือแรงดันปรกติเท่าไหร่ ตรงนี้สามารถคำนวณได้จากค่าของ ตัวอุปกรณ์ที่มีการเขียนไว้อย่างชัดเจน และเมื่อพบว่าจุไหนไม่ปริติ คราวนี้ก็เริ่มมาดูอุปกรณ์ต่างๆ ว่ามีการชำรุดหรือไม่ ซึ่งสังเกตเบื้องต้นได้จากรอยไหม้ และถ้ามองไม่เห็นก็แสดงว่าเสียจากภายใน โดยก่อนจะวัดคุณควรจะตั้งย่านให้ตรง และควรศึกษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละชนิดให้ตรงเสียก่อนครับ